Điều tra bổ sung vụ việc tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber

ANTD.VN - Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh về tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber Việt Nam quyết định điều tra bổ sung và làm rõ thêm một số vấn đề kỹ thuật trong vụ việc.

Điều tra bổ sung vụ Grab mua lại Uber Đông Nam Á

Bộ Công Thương cho biết, thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐCT ngày 1-1-2019 của Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh liên quan đến hành vi tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam đã nghiên cứu hồ sơ và tiến hành nhiều phiên làm việc để các bên liên quan có thể trình bày quan điểm về những vấn đề pháp lý cũng như thực tiễn.

"Xét thấy có một số tình tiết mới phát sinh từ các thông tin, tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp, căn cứ quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Chủ tọa Phiên điều trần Phan Chí Hiếu đã thay mặt Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh ký Quyết định số 08/QĐ-HĐCT ngày 1-2-2019 về việc trả hồ sơ để Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) điều tra bổ sung và làm rõ thêm một số vấn đề kỹ thuật trong vụ việc"- Bộ Công Thương cho biết.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có thời hạn là 60 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐCT để tiến hành các trình tự liên quan tới việc điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 1-1-2019, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh Trần Quốc Khánh đã ký Quyết định số 01/QĐ-HĐCT nvề việc thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi tập trung kinh tế của Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam.

Theo Quyết định số 01/QĐ-HĐCT ngày 1-1-2019, Chủ tọa phiên điều trần là ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Các thành viên khác bao gồm ông Trần Mai Hiến, bà Trịnh Thị Hằng Nga, ông Ngô Hữu Lợi và ông Phạm Văn Khánh.

Thư ký phiên điều trần là bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh và ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh.

Ngoài Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam, trong vụ việc này còn có 6 doanh nghiệp có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tháng 12-2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, căn cứ kết quả xác minh các tình tiết, vụ việc Grab mua lại Uber Đông Nam Á có dấu hiệu vi phạm về 2 hành vi.

Một là hành vi không thông báo tập trung kinh tế quy định tại Điều 20 Luật Cạnh tranh. Hai là hành vi tập trung kinh tế bị cấm quy định tại Điều 18 Luật Cạnh tranh.