Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, trong đó đề xuất sửa đổi thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Theo dự thảo Thông tư, các trường hợp đăng ký xe tạm thời gồm: Xe nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp, lưu hành từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;

Xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc đăng ký sang tên, di chuyển; Xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế (xe không tham gia giao thông đường bộ); Xe mới sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng; Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức;

Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép, kể cả xe ô tô có tay lái bên phải (tay lái nghịch) vào Việt Nam quá cảnh; tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham gia dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành (điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA), các trường hợp đăng ký xe tạm thời chỉ gồm:

Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông; Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;

Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức; Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Chủ xe có thể trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời hoặc qua cổng dịch vụ công

Chủ xe có thể trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời hoặc qua cổng dịch vụ công

Bên cạnh nội dung trên, Dự thảo Thông tư còn quy định thủ tục đăng ký xe tạm thời. Đó là, nếu thực hiện Dịch vụ công toàn trình, chủ xe kê khai, ký số giấy khai đăng ký xe và gửi đính kèm bản chụp hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho, nộp lệ phí theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chủ xe nhận kết quả xác thực và in giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Ngoài ra, chủ xe có thể thực hiện Dịch vụ công một phần hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Theo đó, chủ xe đăng nhập Cổng Dịch vụ công kê khai giấy khai đăng ký xe hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến (nếu có) và nộp các giấy tờ đăng ký xe tạm thời theo quy định.

(Trong khi đó theo khoản 4 Điều 14 Thông tư 58/2020, chủ xe chỉ được đăng ký xe tạm thời tại cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất).

Đặc biệt, Dự thảo còn đề xuất sửa đổi thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời. Theo Điều 21 dự thảo, với xe nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp, lưu hành từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác; Xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc đăng ký sang tên, di chuyển, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị sử dụng 15 ngày, được gia hạn một lần không quá 15 ngày.

Đối với các trường hợp còn lại như xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế (xe không tham gia giao thông đường bộ), xe mới sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng, xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức… thì Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan thẩm quyền cho phép để phục vụ các hoạt động đó.

Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.