Đề xuất cổ phần hóa để hạn chế tiêu cực ở bệnh viện công

ANTD.VN - Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản đề xuất các giải pháp cải tổ hệ thống bệnh viện công lập, trong đó đề xuất cần sớm cổ phần hóa các bệnh viện này.

Theo VAFI, thời gian vừa qua hệ thống bệnh viện công lập còn tồn tại nhiều hạn chế, tiêu cực mà chưa tìm ra hướng thay đổi hữu hiệu, cụ thể như suất đầu tư cho hạ tầng, máy móc có khi gấp đôi so với khu vực tư nhân, giá thuốc mua vào đắt đỏ do thiếu cơ chế đấu thầu công khai minh bạch. Bên cạnh đó, tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang có khoảng cách rất lớn về chất lượng khám chữa bệnh giữa thành thị và nông thôn…

Trước những hạn chế đó, VAFI đề xuất, giai đoạn 1 chuyển toàn bộ bệnh viện nhà nước từ hình thức đơn vị sự nghiệp công lập sang phương thức doanh nghiệp công ích hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Hệ thống bệnh viện công lập phải công khai tình hình hoạt động, tình hình tài chính như doanh nghiệp niêm yết, phải thực hiện kiểm toán hàng năm, phải có hội đồng quản trị từ 3 đến 5 thành viên (tùy quy mô bệnh viện) và có ban kiểm soát.

Tình trạng quá tải diễn ra phổ biến ở các bệnh viện lớn do khoảng cách chất lượng giữa các bệnh viện

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng phải công khai báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động từng quý, từng năm như các doanh nghiệp nhà nước khác, phải công khai đầy đủ thông tin những lần tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế; Công khai tiền hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (nếu có).

Giai đoạn 2, VAFI đề xuất cổ phần hóa các bệnh viện mạnh và đầu ngành như: Bạch Mai, Việt Đức, bệnh viện K, Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy… và các bệnh viện xin tự nguyện cổ phần hóa. Sau đó thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng huy động được vốn từ thị trường chứng khoán.

Sau khi cổ phần hóa thành công khoảng 30 bệnh viện lớn nhất cả nước, tự bản thân các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn phát triển quy mô doanh nghiệp, từ đó họ đề xuất Chính phủ, Bộ Y tế cho hợp nhất, sáp nhật nhiều bệnh viện tỉnh, huyện và như vậy toàn bộ các bệnh viện yếu tại các tuyến địa phương sẽ được nhanh chóng nâng cấp.

Theo tính toán của VAFI, tiến trình hợp nhất, sáp nhập trong toàn bộ hệ thống bệnh viện công lập chỉ kéo dài trong 10 năm và sau đó tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn sẽ chấm dứt.