Đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khối băng tần C3, tần số 3800-3900MHz sẽ được đấu giá lại sau khi đấu giá không thành công hôm 14-3.
Đấu giá lại băng tần C3

Đấu giá lại băng tần C3

Bộ TT-TT vừa ban hành Thông báo số 134/TB-BTTTT về Phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3).

Việc đấu giá lại được quy định tại Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 và theo Quyết định số 823/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2024.

Bộ TT-TT thông báo công khai Phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3) để các đơn vị, doanh nghiệp liên quan biết và triển khai thực hiện.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ TT-TT thông báo công khai Phương án tổ chức đấu giá, tổ chức muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3) phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá tới Bộ TT-TT (Cục Viễn thông) thông qua một trong các phương thức sau: qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Các hồ sơ nộp không đúng thời hạn trên sẽ không được tiếp nhận và giải quyết.

Trước đó, ngày 14-3-2024, băng tần C3 đã được đấu giá nhưng không thành công. Nguyên nhân là do đến hết thời hạn nộp hồ sơ (17h00 ngày 11-3-2024), có 2 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng đến hết thời hạn nộp tiền đặt trước (17h00 ngày 13-3-2024) chỉ có 1 doanh nghiệp nộp tiền (theo Công văn số 625/2024/CV của Công ty Đấu giá).