Công an quận Ba Đình tìm chủ sở hữu xe máy

ANTD.VN - Công an quận Ba Đình tìm chủ sở hữu xe máy nhãn hiệu Honda.

Đặc điểm: Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE mang biển kiểm soát: 90H3 - 5953. Số khung 6A857620, số máy 857620.

Đề nghị ai là chủ sở hữu xe máy trên, mang giấy tờ đến Công an quận Ba Đình giải quyết theo quy định.