Công an phường Bồ Đề tìm chủ sở hữu xe máy

ANTD.VN -  Tìm chủ sở hữu xe máy CAP Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đang tạm giữ xe máy nhãn hiệu DUCATI ai là chủ sở hữu hợp pháp liên hệ giải quyết. 

Xe máy nhãn hiệu DUCATI màu đỏ, BKS : 29A1- 357.82; Số máy: 4BPC006079, số khung: 802JACB008340. Ai là chủ sở hữu liên hệ CAP Bồ Đề, quận Long Biên để giải quyết.