Cổ phiếu Vietnam Airlines (HVN) bị đưa vào diện kiểm soát từ 3/11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa quyết định chuyển cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 3/11 tới.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa quyết định chuyển cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 3/11 tới.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), cổ phiếu HVN bị chuyển từ cảnh báo sang diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 âm 8.458 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là âm 17.808 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp.

Chính vì vậy, căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021, HVN thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại tiết c điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE.

Vietnam Airlines thiệt hại nặng nề do Covid-19

Vietnam Airlines thiệt hại nặng nề do Covid-19

Theo quyết định trên, kể từ ngày 3/11/2021, cổ phiếu HVN sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận).

Căn cứ vào giải trình của Vietnam Airlines, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2021, Vietnam Airlines đã gửi kiến nghị tới Thủ tướng, cho phép xem xét doanh nghiệp này là trường hợp đặc biệt được duy trì niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong giai đoạn ngắn có thể âm vốn chủ sở hữu.

Hãng hàng không quốc gia cũng kiến nghị Chính phủ cho chủ trương xây dựng gói giải pháp hỗ trợ tiếp theo cho doanh nghiệp cùng với đề án tái cơ cấu tổng thể Vietnam Airlines...

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 120, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc nếu "kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục; tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp; vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Như vậy, theo quy định này, HVN có khả năng sẽ phải hủy niêm yết vào năm sau.

Theo Vietnam Airlines, lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm 2020 chủ yếu do dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không.

Tới đây, ngày 3/11, Vietnam Airlines sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 30/11 tại Hà Nội. Hiện chưa rõ nội dung cuộc họp này.