Chưa được cấp bù chênh lệch lãi suất, 4 ngân hàng lớn chưa thể cho vay mua nhà ở xã hội

  • 19/10/2020 14:24
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank đến nay vẫn chưa thực hiện triển khai cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100. Nguyên nhân, do các ngân hàng chưa được bố trí nguồn ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 100), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về cho vay mua nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ định 04 ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước tham gia thực hiện chương trình, quyết định về lãi suất cho vay. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nội dung huy động tiền gửi tiết kiệm, xây dựng quy trình, thủ tục cho vay phù hợp với quy định tại Nghị định 100; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định lãi suất cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ về việc cấp nguồn vốn ngân sách thực hiện cho vay nhà ở xã hội, văn bản hướng dẫn về cấp bù lãi suất.

Chưa được cấp bù chênh lệch lãi suất, 4 ngân hàng lớn chưa thể cho vay mua nhà ở xã hội ảnh 1

Các ngân hàng thương mại Nhà nước vẫn chưa được cấp bù chênh lệch lãi suất để triển khai cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100

Kết quả thực hiện như sau: Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, hiện nay, ngân sách nhà nước đã bố trí và chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 giai đoạn 2016-2020 là 2.163 tỷ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 100, nguồn vốn cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bao gồm ngân sách nhà nước cấp 50% nguồn vốn, Ngân hàng đáp ứng 50% nguồn vốn huy động. Như vậy tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội là 4.326 tỷ đồng.

Đến ngày 31/8/2020, dư nợ cho vay nhà ở xã hội tại Ngân hàng này đạt 3.740 tỷ đồng với 11.221 khách hàng còn dư nợ.

Tuy nhiên, đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank) đến nay vẫn chưa thực hiện triển khai cho vay theo Nghị định 100. Nguyên nhân, do các ngân hàng chưa được bố trí nguồn ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất.

Trước đó, tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4/2020, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 và bổ sung 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

Hiện mức lãi suất ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng trong năm 2020 là 4,8%/năm và tại các tổ chức tín dụng được chỉ định là 5%/năm (riêng lãi suất đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,5%/năm).

Tin cùng chuyên mục