Chống thất thu thuế, Hà Nội kiểm tra hơn 1.100 hộ kinh doanh

ANTD.VN - Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ kiểm tra 1.366 người nộp thuế (trong đó có hơn 1.100 hộ kinh doanh). Nhiệm vụ tăng thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 990 tỷ đồng, hộ kinh doanh là 260 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai chống thất thu đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Các đơn vị trong ngành đã kiểm tra 10.840 người nộp thuế, trong đó có 9.915 doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 925 hộ kinh doanh, qua đó đã tăng thu trên 625,4 tỷ đồng. 

Trong đó, riêng đối với hộ kinh doanh, đã có 858/925 hộ (chiếm 92,7%) có kết quả tăng doanh thu và ấn định mức thuế sau kiểm tra với số tiền tăng 275,6 triệu đồng/tháng. Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cơ quan thuế các cấp đã truy thu và phạt với tổng số tiền 624 tỷ đồng.

Chống thất thu thuế, Hà Nội kiểm tra hơn 1.100 hộ kinh doanh ảnh 1Nhiệm vụ tăng thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội từ nay đến cuối năm là 260 tỷ đồng

Tăng thu sau kiểm tra thuế

Từ đầu năm 2017, Chi cục Thuế quận Tây Hồ đã thành lập 4 đoàn kiểm tra chống thất thu đối với hộ kinh doanh, 10 đoàn kiểm tra chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Kết quả từ đầu năm 2017 đến nay, Chi cục đã kiểm tra 199 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế truy thu và phạt là hơn 12 tỷ đồng. Đối với hộ kinh doanh, sau khi được tuyên truyền vận động đã có 239 hộ tự giác điều chỉnh doanh thu với số tiền thuế tăng thêm là hơn 1 tỷ đồng/tháng. 

“Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong danh sách kiểm tra chống thất thu thuế, cơ quan thuế đã tổ chức gặp và tuyên truyền trực tiếp, để tự giác chấp hành” - ông Đỗ Viết Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Tây Hồ cho biết. 

Còn tại Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, trong gần 9 tháng năm 2017, đơn vị này đã kiểm tra chống thất thu 501/776 doanh nghiệp thuộc diện rủi ro, qua đó đã truy thu và phạt 50,6 tỷ đồng; giảm lỗ 45,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,4 tỷ đồng. Đối với hộ kinh doanh, cơ quan thuế đã kiểm tra trên 4.000 hộ, qua đó điều chỉnh doanh thu khoán thuế tăng 50% đối với 433 hộ, thuế tăng bình quân 211 triệu đồng/tháng. Hơn 3.500 hộ kinh doanh có điều chỉnh doanh thu khoán tăng dưới 50% với số thuế tăng bình quân tháng 390 triệu đồng.

“Để triển khai chống thất thu có hiệu quả, Chi cục Thuế đã chỉ đạo các đội thuế phân tích thông tin, lựa chọn những đối tượng rủi ro cao để đưa vào diện kiểm tra. Trong đó, đối với hộ kinh doanh, cơ quan thuế tập trung kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn để phát hiện kịp thời các sai phạm, tránh trường hợp lơi lỏng trong quản lý dẫn đến lợi dụng hóa đơn của hộ kinh doanh để hợp thức hóa đầu vào cho các doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách...” - Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc cho biết.

Siết chặt thuế khoán để chống thất thu

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 4422/UBND-KT chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh. Theo đó, cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện và chỉ đạo về chống thất thu, chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh. 

Cần tập trung lựa chọn nhóm đối tượng để kiểm tra trong 4 tháng cuối năm 2017 là những cơ sở kinh doanh như: Hộ kinh doanh có quy mô lớn đáp ứng điều kiện lên doanh nghiệp nhưng chưa chuyển lên doanh nghiệp; Hộ kinh doanh sử dụng nhiều hóa đơn; Hộ kinh doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh có ngành nghề ăn uống, dịch vụ có thương hiệu nổi tiếng, hoạt động theo mô hình chuỗi có từ 2 địa điểm kinh doanh trở lên; Hộ kinh doanh còn nợ thuế...

Về số lượng kiểm tra thuế, đối với các quận nội thành, mỗi Chi cục tối thiểu 60 đơn vị (10 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 50 hộ kinh doanh). Đối với các huyện, thị xã ngoại thành, mỗi chi cục 35 đơn vị (5 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 30 hộ kinh doanh)...

Cục Thuế Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch chi tiết về việc triển khai kế hoạch chống thất thu thuế. Theo đó, sẽ kiểm tra 1.366 người nộp thuế (trong đó có 225 doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 1.141 hộ kinh doanh). Nhiệm vụ tăng thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 990 tỷ đồng, hộ kinh doanh là 260 tỷ đồng…