CAP Nghĩa Tân tìm chủ sở hữu

ANTD.VN -CAP Nghĩa Tân đang tìm chủ sở hữu các xe máy sau.

CAP Nghĩa Tân đang tạm giữ xe máy nhãn hiệu Spasy màu trắng, SK 04-1002107; SM 04 e-2002087.

Xe máy nhãn hiệu Spasy màu trắng jf 04-1024262. số máy jf 04f- 2024756.

Xe máy nhãn hiệu Honda kiểu dáng club SM c50-0061599. SK c 50 E-0061845.

Xe máy Wave zx màu trắng -đen BKS 52P6- 5072. SM 096617. SK 5149578.

Xe máy Sirius BKS 18B1 -094.90. SK 5c 64-589462. SM Y-589599.

Xe máy Spacy màu trắngBKS: 29M6 - 0745 số khung, số máy bị tẩy xóa.