Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý trong tuyển sinh đại học năm 2023

ANTD.VN - Tại Hội nghị tuyển sinh năm 2023 diễn ra ngày 3-3-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, với một số mốc thời gian thí sinh cần lưu ý.
Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý trong tuyển sinh đại học năm 2023 ảnh 1