• Tổng chi phí mua bảo hiểm dự án buýt nhanh Hà Nội chỉ 170 triệu đồng

    Tổng chi phí mua bảo hiểm dự án buýt nhanh Hà Nội chỉ 170 triệu đồng

    ANTD.VN - Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội - chủ đầu tư Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội (Hợp phần xe buýt nhanh BRT) khẳng định, số tiền bảo hiểm cho 1 số hạng mục của dự án buýt nhanh hà nội chỉ ở mức 170 triệu đồng.