Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương lưu hành kết luận thanh tra tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Tài chính giao Cục Quản lý giám sát bảo hiểm khẩn trương lưu hành Kết luận thanh tra tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm; đồng thời báo cáo Bộ kết quả kiểm tra chuyên đề Bán bảo hiểm qua ngân hàng, tổ chức tín dụng của Manulife.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch tháng 6 mà Bộ Tài chính giao Cục Quản lý giám sát bảo hiểm.

Bốn doanh nghiệp bảo hiểm trong đợt thanh tra này bao gồm: Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife và Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng giao Cục Quản lý giám sát bảo hiểm tiếp tục tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt; khẩn trương báo cáo Bộ kết quả Kiểm tra chuyên đề Bán bảo hiểm qua ngân hàng, tổ chức tín dụng của Manulife.

Đồng thời, khẩn trương trình Bộ ký kết, thực hiện quy chế phối hợp cùng Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bộ Tài chính yêu cầu sớm công bố kết luận thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm

Bộ Tài chính yêu cầu sớm công bố kết luận thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cũng cần phối hợp với Văn phòng Chính phủ để giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm khi có yêu cầu;

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và gửi xin ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế.

Bộ Tài chính cũng cho biết, tính đến cuối tháng 5, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 855.635 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 118.871 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 736.764 tỷ đồng.

Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 714.597 tỷ đồng (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65.557 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 649.040 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 558.549 tỷ đồng (tăng 16,33% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 179.651 tỷ đồng (tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước).

Đáng nói, tổng doanh thu phí bảo hiểm lại giảm 1,46% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 93.178 tỷ đồng. Trong khi đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm lại tăng 19,58%, ước đạt 29.413 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 5, đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm của Bộ Tài chính (hoạt động từ ngày 21/02/2023) đã tiếp nhận, xử lý 201 kiến nghị, phản ánh qua điện thoại và 355 kiến nghị, phản ánh qua hộp thư điện tử.