Bộ Công Thương hoàn tất bàn giao việc xử lý 12 dự án thua lỗ

ANTD.VN - Bộ Công Thương cho biết, đã hoàn tất bàn giao nhiệm vụ Thường trực ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo của Chính phủ xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Bộ Công Thương hoàn tất bàn giao việc xử lý 12 dự án thua lỗ ảnh 1

Việc xử lý 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương đã được chuyển giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì

Ngày 9-7, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức buổi họp bàn giao nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành Công Thương.

Đây là bước kiện toàn nhằm tạo sự thống nhất và hiệu quả trong việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện các phương án xử lý các dự án thua lỗ theo Đề án chung của Chính phủ.

Như vậy, sau được bàn giao, Ủy ban Quản lý vốn sẽ có điều kiện thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty đã được chuyển giao từ Bộ Công Thương sang, đồng thời tạo thuận lợi trong phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan tiếp tục xử lý các dự án này.

Năm 2018, Bộ Công Thương đã bàn giao quyền đại diện sở hữu Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP.

Ngày 30-5-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-TTg về việc kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương. Theo đó, bổ sung Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào ban chỉ đạo đạo, giữ vị trí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thay Bộ trưởng Bộ Công Thương; Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thay cho nhiệm vụ này trước đây của Bộ Công Thương.

Đây là bước kiện toàn nhằm tạo sự thống nhất và hiệu quả trong việc phối hợp giữa các Bộ ngành, cơ quan liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện các phương án xử lý các dự án thua lỗ theo Đề án chung của Chính phủ.

Báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương về 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ của ngành Công Thương cho biết, trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ thì đến năm 2018 đã có 2 nhà máy hoạt động kinh doanh bước đầu có lãi, một nhà máy đang được xem xét để đưa ra khỏi danh sách các dự án, doanh nghiệp thua lỗ (là Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP 1 - Hải Phòng);

4 dự án còn lại tiếp tục hoạt động và tiếp tục giảm dần lỗ. Trong số 3 dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có 2 dự án vận hành sản xuất trở lại và 1 dự án đã hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi động lại nhà máy.