Bị phạt, truy thu hơn 3 tỷ đồng tiền thuế, Tập đoàn Đất Xanh nói gì?

ANTD.VN - Tổng cục thuế vừa có quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thời kỳ năm 2017.   

Theo đó, Tập đoàn Đất Xanh phải nộp tổng số tiền truy thu thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế hơn 3 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số tiền truy thu thuế hơn 670 triệu đồng; thuế TNDN tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí hơn 1,6 tỷ đồng. Tổng số tiền xử lý về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tiền chậm nộp thuế hơn 684 triệu đồng.

Đất Xanh Group cho biết sau khi đối chiếu, sẽ nộp số tiền còn nợ vào ngân sách Nhà nước

Về vấn đề này, Tập đoàn Đất Xanh cho biết, ngày 4/7/2019, tập đoàn đã nhận được Biên bản công khai quyết định thanh tra của Tổng cục thuế ký ngày 25/6/2019 về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành luật thuế, thời kỳ thanh tra năm 2017 như trên.

Đất Xanh Group cho biết, tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước qua kết luận thanh tra hơn 3 tỷ đồng là các khoản nợ thuế được cho là chưa thanh toán theo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, tập đoàn này đã nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm kết luận thanh tra số tiền hơn 2,2 tỷ đồng trong tổng số thuế nêu trên.

Do đó, Đất Xanh Group có trách nhiệm làm việc với Chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP.HCM để đối chiếu số thuế đã nộp và số thuế còn thiếu (sau khi bù trừ), tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp.

Đất Xanh Group khẳng định, sau khi đối chiếu bù trừ với các nghĩa vụ thuế đã nộp với Chi cục Thuế, doanh nghiệp này sẽ nộp phần còn lại vào ngân sách Nhà nước.