Bạn sẽ phải làm gì khi chuyển khoản nhầm cho người khác?

ANTD.VN - Việc chuyển tiền nhầm tài khoản đôi khi vẫn xảy ra trong quá trình giao dịch chuyển khoản. Vậy để hạn chế tình trạng này, khách hàng cần lưu ý những điểm gì? Và nếu đã chót chuyển khoản nhầm thì làm sao để lấy lại được tiền?
Bạn sẽ phải làm gì khi chuyển khoản nhầm cho người khác? ảnh 1