Ba Lan giúp vũ khí cho Ukraine bằng cách 'bơm thêm' 5000 tên lửa dùng cho BM-21

  • 07/12/2021 07:50
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài