8 doanh nghiệp cổ phần hóa định giá thiếu gần 8.500 tỷ đồng vốn Nhà nước

ANTD.VN - Qua kiểm toán 8 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được các tổ chức tư vấn định giá xác định theo phương pháp tài sản, KTNN đã kiến nghị điều chỉnh tăng thêm vốn Nhà nước hơn 8.454 tỷ đồng.

Đây là thông tin được Kiểm toán Nhà nước đưa ra tại hội thảo: “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” được tổ chức tại Hà Nội sáng nay 21-8.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 6 cho hay, qua kiểm toán 8 DNNN trong năm 2016, cơ quan chức năng đã kiến nghị điều chỉnh tăng thêm vốn Nhà nước hơn 8.454 tỷ đồng.

Trong đó, đứng đầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Bình Sơn. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo báo cáo là hơn 40.342 tỷ đồng tuy nhiên, sau kiểm toán, con số này lên tới hơn 44.900 tỷ đồng, thức chênh lệch hơn 4.586 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cũng có con số báo cáo giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 31.500 tỷ đồng. Tuy vậy, con số trên sau kiểm toán lại lên tới hơn 33.500 tỷ đồng (chênh lệch trên 2.000 tỷ đồng).

Các doanh nghiệp còn lại cũng có mức chênh lệc lên tới hàng trăm tỷ đồng. Chẳng hạn, Công ty mẹ - Tổng Công ty Dầu Việt Nam (chênh 512 tỷ đồng), Công ty mẹ - Tập đoàn Cao su Việt Nam (chênh 440 tỷ đồng), Công ty mẹ - Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (chênh lệch 72 tỷ đồng)…

Phần giá trị vốn Nhà nước tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tăng lên hơn 4.500 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, có nhiều lý do khiến xuất hiện chênh lệch này, trong đó cũng có những lý do khách quan như “vênh” về thời điểm DNNN được định giá và lúc DNNN cổ phần hóa hay việc thẩm định viên không có đầy đủ thông tin thời điểm định giá như kiểm toán viên Nhà nước.

Nhưng thực tế có tình trạng kiểm sót tài sản hoặc phân loại tài sản để xử lý chưa đầy đủ. Một số đơn vị không xử lý các khoản tài chính như doanh thu, thu nhập khác, nợ phải thu, nợ phải trả, nợ không phải trả…

Ngoài ra, tình trạng kê khai thiếu giá trị lợi thế kinh doanh cũng rất phổ biến. Một nguyên nhân nữa là có tình trạng công ty thẩm định giá chạy theo lợi ích, bóp méo giá trị thẩm định giá.

Dự kiến, thời gian tới, số lượng doanh nghiệp được KTNN kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp sẽ còn tăng lên (khoảng 80 doanh nghiệp) khi Nghị định 59 sửa đổi quy định đối tượng kiểm toán là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu 1.800 tỷ đồng thay vì mức 5.000 tỷ đồng.