25 năm Cô Gái Hà Lan tạo dấu ấn chất lượng, phát triển bền vững tại Việt Nam

ANTD.VN - 25 năm đồng hành và phát triển tại Việt Nam, Cô Gái Hà Lan đã khẳng định chất lượng nguồn sữa vượt chuẩn, góp phần tạo nền tảng cho thế hệ trẻ vươn cao vượt trội và thể chất vững vàng.