Xem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụXem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụ

Xem màn phô diễn kỹ năng PCCC&CNCH của các chiến sĩ nghĩa vụ

ANTD.VN - Sáng 13/6 CATP Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2024 và phân công chiến sĩ nghĩa vụ về các đơn vị công tác.