Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1

Xe tăng phòng không cực mạnh kết hợp từ module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1

ANTD.VN - Đức sẽ tạo ra phiên bản xe tăng phòng không độc nhất vô nhị khi kết hợp module Skyranger 35 và khung gầm Leopard 1.