Xây dựng trạm tiếp nhận nước mặt sông Đà

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm cấp nước số 3 (trạm tăng áp) và hệ thống đường ống truyền dẫn tiếp nhận nước sông Đà, quận Hà Đông.

Xây dựng trạm tiếp nhận nước mặt sông Đà

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm cấp nước số 3 (trạm tăng áp) và hệ thống đường ống truyền dẫn tiếp nhận nước sông Đà, quận Hà Đông.

Dự án nhằm tiếp nhận nguồn nước sông Đà, phục vụ cung cấp nước sạch cho quận Hà Đông giai đoạn trước mắt, có tính đến nhu cầu phát triển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Công trình có tổng mức đầu tư gần 214 tỷ đồng, với các hạng mục xây dựng đợt đầu đến năm 2012 bao gồm: 1 tuyến ống cấp nước nguồn DN500 cấp nước từ tuyến ống DN1500 thuộc dự án cấp nước sông Đà tại Km6+200; Trạm bơm tăng áp với công suất đợt đầu đạt 20.000m3/ngày đêm cùng một số tuyến ống truyền dẫn đợt 1 có đường kính DN400, DN500, DN600 đặt trên tuyến đường hiện có dài khoảng 13.397m. Dự án được thực hiện từ năm 2010 đến năm 2012.

Ngọc Khánh