Việt Nam xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất

(ANTĐ) - Trong 10 năm vừa qua, việc thực hiện công tác bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (VSTBPN) đã có những bước tiến nhất định.

Việt Nam xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất

(ANTĐ) - Trong 10 năm vừa qua, việc thực hiện công tác bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (VSTBPN) đã có những bước tiến nhất định.

Theo Ủy ban Quốc gia VSTBPN, Việt Nam được đánh giá là quốc gia xóa bỏ khoảng cách về giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua; chỉ số quyền năng giới (GEM) hiện ở vị trí 62/109 nước, thuộc nhóm phát triển trung bình về giới; chỉ số phát triển giới (GDI) tăng từ mức trung bình thấp năm 1995 (72/130 nước) lên mức trung bình cao năm 2009 (94/155 nước).

Những đánh giá trên được đưa ra trong Hội nghị tổng kết “Chiến lược Quốc gia VSTBPN Việt Nam đến năm 2010” và triển khai Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 vừa qua được tổ chức tại TP Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh chiến lược là sự thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế và công cụ quan trọng để đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương nhiều thành tựu mà các cấp, các ngành đã đạt được, đặc biệt là sự bình đẳng của phụ nữ trong cơ hội việc làm, học tập, chăm sóc sức khỏe ngày càng được đảm bảo, hệ thống luật pháp quốc gia về bình đẳng giới và VSTBPN ngày càng được hoàn thiện.

Tùng Yến