Việc xử lý nợ xấu phải đảm bảo công khai, minh bạch

  • 22/05/2017 16:51
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng được ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”(VAMC), quá trình xử lý nợ xấu đến nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ.

Dự thảo Nghị quyết gồm 18 điều quy định việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC. Để thực hiện mục tiêu xử lý nhanh, triệt để xử lý nợ xấu, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết là toàn bộ nợ xấu hiện tại và nợ xấu sẽ phát sinh trong thời hạn hiệu lực của Nghị quyết.

Việc xử lý nợ xấu phải đảm bảo công khai, minh bạch ảnh 1

Quốc hội nghe Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể về khái niệm nợ xấu để xác định phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết. Theo đó, “nợ xấu là các khoản nợ không có khả năng thu hồi hoặc được đánh giá không có khả năng thu hồi một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi khi đến hạn thanh toán, được phân loại vào nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, nợ có nguy cơ mất vốn”. Hiện tại quy định về phân loại nợ đã được NHNN ban hành đầy đủ, phù hợp với thông lệ quốc tế, do vậy, không cần phải ban hành văn bản hướng dẫn khi Nghị quyết có hiệu lực. Chi tiết của việc phân loại nợ này được đề cập tại Phụ lục 1 đính kèm.

Về xử lý tài sản bảo đảm, thực tế xử lý tài sản bảo đảm, để đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản bảo đảm, bảo vệ quyền hợp pháp, chính đáng của chủ nợ, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, tăng cường kỷ luật hợp đồng, nhưng không lạm quyền, dự thảo Nghị quyết quy định TCTD được thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ khi có đầy đủ các điều kiện theo quy định. Quyền thu giữ tài sản bảo đảm của bên nhận bảo đảm đã được bên bảo đảm đồng ý trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, tự do ý chí.

Đồng thời dự thảo Nghị quyết cũng bổ sung nhiều quy định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý tài sản bảo đảm của TCTD như: Quy định về điều kiện chuyển nhượng tài sản bảo đảm là dự án bất động sản đảm bảo xử lý tình trạng dự án treo, bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan, đặc biệt là người mua nhà tại dự án bất động sản; Quy định về tài sản của người phải thi hành án đang là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC không bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm

Về áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm và quyền xử lý tài sản bảo đảm, theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015, thời gian giải quyết vụ án dân sự theo trình tự rút gọn sẽ được rút ngắn được khoảng từ 3-7 tháng. Do đó, để rút ngắn thời gian xử lý tài sản bảo đảm qua tòa án, dự thảo Nghị quyết quy định áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm và quyền xử lý tài sản bảo đảm với điều kiện:  Có thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của bên bảo đảm và TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu có quyền xử lý tài sản bảo đảm; Giao dịch bảo đảm đã được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết còn quy định rõ, việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm  công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của chủ nợ, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Tin cùng chuyên mục