Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 1Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 2Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 3Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 4Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 5Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 6Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 7Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 8Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 9Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 10Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 11Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 12Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 13Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 14Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 15Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 16Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ? ảnh 17

Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ?

ANTD.VN - Quân đội nhiều nước đang chú ý đến xe tăng hạng nhẹ để bù đắp khoảng trống giữa tăng hạng nặng và xe chiến đấu bộ binh. Sự có mặt của xe tăng hạng nhẹ sẽ giúp xuyên thủng lớp phòng ngự của đối phương, nơi mà không quân lẫn xe tăng hạng nặng không thể tiếp cận.