Ứng dụng Chính phủ điện tử, rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa sử dụng tài liệu giấy

  • 29/10/2020 09:44
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 đảm bảo tối thiểu 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, đặc biệt, rút ngắn từ 30 - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy.


Ứng dụng Chính phủ điện tử, rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa sử dụng tài liệu giấy ảnh 1

Sơ đồ giao tiếp ứng dụng

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, phiên bản 2.0 trên cơ sở cập nhật, bổ sung, phát triển từ phiên bản 1.0.Phiên bản 2.0 là công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Phiên bản mới góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho công chức, viên chức, công dân, tổ chức.

Kiến trúc này còn giúp xác định lộ trình tối ưu trong việc lập kết hoạch triển khai ứng dụng CNTT, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư; tránh việc đầu tư chồng chéo, trùng lặp.

Theo Bộ nội vụ, giai đoạn 2020-2022, Bộ Nội vụ sẽ ban hành các văn bản liên quan đến tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, lưu trữ điện tử. Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Phiên bản mới này cũng đảm bảo tối thiểu 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Đặc biệt, rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử; đồng thời, kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Sang giai đoạn 2023 – 2025, Bộ Nội vụ khẳng định, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;

Đồng thời đảm bảo 60% các hệ thống thông tin có liên quan đến người dân, tổ chức đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Tin cùng chuyên mục