Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 1Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 2Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 3Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 4Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 5Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 6Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 7Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 8Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 9Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 10Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 11Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 12Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 13Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ ảnh 14

Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ

ANTD.VN - Croatia đã quyết định chuyển giao 14 trực thăng Mi-8 cho Ukraine, như vậy đây là lô hàng viện trợ máy bay lên thẳng lớn thứ hai cho Kyiv, chỉ sau 20 chiếc Mi-17 do Mỹ cung cấp.