UAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 kmUAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 km

UAV Bayraktar TB2 'gây choáng' khi nhìn rõ mục tiêu cách xa... hơn 50 km

ANTD.VN - UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã chứng minh khả năng quan sát cực kỳ ưu việt, cho thấy vì sao nó là thứ vũ khí "làm mưa làm gió" trên chiến trường suốt thời gian qua.