Tuyển 1.300 lao động ngư nghiệp đi làm việc tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, kỳ thi tuyển chọn lao động trong ngành ngư nghiệp năm 2016 đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ diễn ra trong tháng 11 và 12. Phương thức thi tuyển gồm: thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực.

Trung tâm lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp, chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi và tổ chức kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực. Chỉ tiêu tuyển chọn năm 2016 là 1.300 lao động.

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo tới các Sở LĐ-TB&XH danh sách thí sinh, số báo danh và thời gian thi để các địa phương hướng dẫn cho người lao động đã đăng ký đến dự thi tiếng Hàn (thông báo trước ngày 11-11-2016), thi tay nghề và đánh giá năng lực (thông báo trước ngày 15-12-2016).