Từ tháng 8-2022: Nhiều chính sách quan trọng về đất đai, xây dựng có hiệu lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ tháng 8 tới, một số chính sách về đất đai, xây dựng có hiệu lực thi hành như hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở, chỉ còn 3 hình thức khai thác, sử dụng thông tin nhà ở và thị trường bất động sản...

Thông tư 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực từ 15-8.

Theo đó, những hộ nghèo, hộ cận nghèo sau được hỗ trợ xây nhà mới 40 triệu đồng/ hộ; sửa chữa nhà 20 triệu đồng/ hộ:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo (giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm;

Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Từ 15-8, chỉ còn 3 hình thức khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản ảnh 1

Từ 15-8, chỉ còn 3 hình thức khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 44/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản. Theo Nghị định này, từ 15-8 chỉ còn 3 hình thức khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, gồm:

Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn); Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

(Như vậy, so với hiện hành, quy định mới bỏ đi 2 hình thức qua mạng internet và qua mạng chuyên dùng).

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về đăng ký, cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức: Nộp trực tiếp; Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; Đăng ký trực tuyến.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ. Trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

Thông tư 38/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 8-8 và thay thế Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, đã bổ sung lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Cụ thể, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư được quy định như sau: Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư lần đầu, chuyển đổi 300.000 đồng/chứng chỉ; Mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư 150.000 đồng/ chứng chỉ.

Ngoài ra, Thông tư 38/2022/TT-BTC còn quy định mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.