Từ ngày 15-4 các trường ĐH, CĐ đăng ký di dời

(ANTĐ) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, từ ngày 15-4-2011 đến hết tháng 5-2011, các trường ĐH, CĐ thuộc 2 vùng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đăng ký với Bộ GD-ĐT kế hoạch di dời. B

Từ ngày 15-4 các trường ĐH, CĐ đăng ký di dời

(ANTĐ) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, từ ngày 15-4-2011 đến hết tháng 5-2011, các trường ĐH, CĐ thuộc 2 vùng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đăng ký với Bộ GD-ĐT kế hoạch di dời. B

ộ sẽ lựa chọn danh sách các trường thực hiện thí điểm việc di dời để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 5-2011. Theo phân công của Chính phủ, Bộ GD-ĐT được giao tham gia nghiên cứu, đề xuất phương thức, cơ chế triển khai việc di dời các trường ĐH vùng Thủ đô Hà Nội, vùng TP Hồ Chí Minh và quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ cả nước. Việc lấy ý kiến các trường thuộc 2 vùng di dời cần được thực hiện để góp ý cho dự thảo quy hoạch và hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15-4-2011.

Duy Anh