Từ 15-2: Thực hiện quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí

  • 13/01/2021 11:21
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Thông tư 41/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử. Theo đó, từ 15-2 sẽ thực hiện quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định, trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gồm:

Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí là: Báo in và báo điện tử; Tạp chí in và tạp chí điện tử.

Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.

Cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác: Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử; Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử; Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in; Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.

Về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, theo Thông tư, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gửi 1 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đặc biệt, Thông tư 41 có một số quy định mới về “Thẩm quyền cấp giấy phép”. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp: Giấy phép hoạt động báo in; tạp chí in; thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/ tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí; Giấy phép hoạt động báo điện tử tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử; Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.

Như vậy, thẩm quyền cấp Giấy phép của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được mở rộng rất nhiều so với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Thông tư 41 cũng quy định Cục trưởng Cục Báo chí cấp Giấy phép xuất bản phụ trương; Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử; Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử; Giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Giấy phép xuất bản đặc san.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tin cùng chuyên mục