Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'

Trung Quốc bất ngờ loại biên hàng chục tàu tên lửa tàng hình Type 056 'mới tinh'

ANTD.VN - Tàu tên lửa tàng hình Type 056 bất ngờ bị Hải quân Trung Quốc loại biên số lượng lớn cho dù chúng mới gia nhập biên chế cách đây ít lâu, nguyên nhân vì sao?