Trực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại KhersonTrực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại Kherson

Trực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại Kherson

ANTD.VN - Truyền thông Ukraine vừa đăng tải thông tin cho biết, hệ thống phòng không Buk-M1 đã bắn hạ một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại khu vực Kherson.