Tổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tạiTổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tại

Tổ chức OPEC+ đối mặt với nhiều mâu thuẫn nội tại

ANTD.VN - Các quốc gia thuộc Tổ chức OPEC+ không còn tuân thủ đường lối thống nhất được đề ra, mâu thuẫn nội tại dần xuất hiện.