Tính đến hết 30-6, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 55 tỷ đồng

  • 09/07/2013 13:17
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Ngày 9-7, Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) giá xăng dầu, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30-6-2013 là 55,467 tỷ đồng.

Tính đến hết 30-6, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 55 tỷ đồng ảnh 1
Quỹ được hình thành từ tiền của người sử dụng xăng dầu

Cụ thể, tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG từ ngày 1-1-2013 đến hết ngày 30-6-2013 như sau: Số dư Quỹ BOG đến 1-1-2013 là 756,383 tỷ đồng;  Tổng số trích Quỹ BOG đến ngày 30-6-2013 là 2.231,452 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG đến ngày 30-6-2013 là 2.932,368 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30-6-2013 là 55,467 tỷ đồng.

Quỹ BOG được Bộ Tài chính công bố công khai vào tháng đầu quý trên Cổng thông tin điện từ Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn). Thông qua việc công khai Quỹ BOG, sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ BOG xăng dầu cũng như giám sát việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường mà Chính phủ và các Bộ, ngành đang kiên trì thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng đã khẳng định: “Quỹ BOG được trích lập vào một khoản tiền cụ thể nằm trong giá cơ sở của giá xăng dầu, nghĩa là được hình thành từ tiền của người sử dụng xăng dầu. Cho nên đòi hỏi phải công khai, minh bạch Quỹ này là một nhu cầu rất chính đáng và Quỹ được hình thành như một van xả để đảm bảo bình ổn giá cả xăng dầu của chúng ta trên thị trường khi giá thế giới có biến động”.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chỉ được sử dụng Quỹ Bình ổn giá vào mục đích bình ổn giá xăng dầu trong nước, theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng được sử dụng Quỹ BOG, chỉ khi giá thế giới tăng làm cho giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành và Chính phủ thực hiện kiềm chế mức tăng giá hoặc điều tiết để không tăng giá bán xăng dầu trong nước, Liên Bộ có công văn chỉ đạo doanh nghiệp mới được sử dụng Quỹ BOG.

Mức sử dụng Quỹ BOG không phải một khoản cố định giống nhau với các chủng loại xăng dầu mà phụ thuộc vào mức độ chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành (được tính toán công khai theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP) và mục tiêu điều hành giá dựa trên tình hình kinh tế, xã hội trong nước...

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có các đoàn kiểm tra, thanh tra về tình hình sản xuất kinh doanh xăng dầu tại một số doanh nghiệp trong đó có nội dung kiểm tra về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ BOG để có tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện.

Tin cùng chuyên mục