Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu

ANTD.VN - Bộ GTVT xác định khối lượng công việc còn lại tại dự án cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu rất lớn, Ban QLDA 6 được giao nhiệm vụ chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực.
Theo dõi sát nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, cắt giảm khối lượng nếu vẫn chậm

Theo dõi sát nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, cắt giảm khối lượng nếu vẫn chậm

ANTD.VN - Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA  theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các nhà thầu đang chậm tiến độ, kịp thời báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh cắt giảm khối lượng hợp đồng đã giao cho các nhà thầu này thực hiện tại các dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam.
Bộ Giao thông cảnh báo tiến độ cao tốc QL45- Nghi Sơn chưa đáp ứng yêu cầu

Bộ Giao thông cảnh báo tiến độ cao tốc QL45- Nghi Sơn chưa đáp ứng yêu cầu

ANTD.VN - Ban Quản lý dự án 2 phải tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tuần đối với từng gói thầu, từng mũi thi công; đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực tài chính, khả năng hoàn thành khối lượng công việc còn lại của từng nhà thầu tại dự án cao tốc QL45- Nghi Sơn.
Bộ Giao thông yêu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực ở dự án cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2

Bộ Giao thông yêu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực ở dự án cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2

ANTD.VN -Bộ GTVT yêu cầu, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự án cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.