Tìm chủ sở hữu 2 xe máy Dream

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội, đang tạm giữ 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream. Ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe trên thì đến cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân để liên hệ giải quyết.

Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đang tạm giữ 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream, số khung: RLHH0600WY003188, số máy: HA05E-0009597 và 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, số khung: RLHHC09026Y024792, số máy: HC09E-6024827.

Ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe trên thì đến cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân để liên hệ giải quyết, liên hệ đồng chí Nghị - Đội CSHS, số điện thoại 0965972838.