Thuduc House tiếp tục bị truy thu thuế

Thuduc House tiếp tục bị truy thu thuế

ANTD.VN -  Thuduc House tiếp tục bị truy thu 20,7 tỷ đồng tiền thuế GTGT và 9,5 tỷ đồng tiền chậm nộp. Ngoài ra, Công ty còn bị điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế gần 67,5 tỷ đồng.
Kiểm toán loại trừ khoản phải thu hơn 363 tỷ đồng liên quan quyết định truy thu thuế của Thuduc House

Kiểm toán loại trừ khoản phải thu hơn 363 tỷ đồng liên quan quyết định truy thu thuế của Thuduc House

ANTD.VN - Thuduc House (mã HOSE: TDH) đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân TP.HCM đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố hủy bỏ quyết định của Cục Thuế TP.HCM và sẽ thực hiện các điều chỉnh nếu cần thiết khi có kết quả sau cùng của vụ kiện và quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.