• Nỗ lực từng bước “xanh hóa” bản đồ Covid-19

    Nỗ lực từng bước “xanh hóa” bản đồ Covid-19

    ANTD.VN - Trước những yêu cầu mới của công tác phòng chống dịch Covid-19, BCĐ phòng chống dịch phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã từng bước thực hiện việc quản lý, giữ gìn “vùng xanh”, tiến tới “xanh hóa” bản đồ Covid-19 tại từng địa bàn dân cư, tổ dân phố, để từ đó tạo lập những “vùng xanh an toàn” bền vững trên địa bàn.

  • Thu ngân sách “ngấm đòn” Covid-19

    Thu ngân sách “ngấm đòn” Covid-19

    ANTD.VN - Tổng thu tháng 8 so với tháng 5 và tháng 6 (là các tháng có cùng điều kiện thu - không phải kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) chỉ bằng 78,2% và 84%, tương ứng số thu thấp hơn khoảng 19.200 tỷ đồng và 13.100 tỷ đồng.