Thông tuyến tỉnh, trường hợp nào được thanh toán 100% khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 1-1- 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước thì mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được tăng từ 60% lên 100% đối với các đối tượng theo quy định.
Không phải trường hợp nào đến khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh cũng được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng ảnh 1

Không phải trường hợp nào đến khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh cũng được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay, những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến chỉ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 60% chi phí điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Như vậy, sau 5 năm thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến huyện, bắt đầu từ 01/01/2021, tiếp tục thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh trong toàn quốc. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia không cần giấy chuyển viện mà vẫn được khám chữa bệnh và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương trên toàn quốc, được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyến).

Cụ thể, theo quy định hiện hành, những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến chỉ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 60% chi phí điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh.

Tuy nhiên, sang năm 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước thì mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được tăng từ 60% lên 100% đối với các đối tượng theo quy định.

Khẳng định quy định mới này sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Tuy nhiên, ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cũng lưu ý người bệnh, không phải trường hợp nào đến khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh cũng được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng.

Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 đã quy định sự khác biệt cơ bản về quyền lợi của người bệnh trong 2 sự kiện “thông tuyến” được người tham gia bảo hiểm xã hội đặc biệt quan tâm: Việc không giới hạn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến huyện (từ 1/1/2016); việc thông tuyến tỉnh (từ 1/1/2021).

Khi thực hiện thông tuyến huyện năm 2016, người tham gia Bảo hiểm y tế được quyền khám chữa bệnh tại bất kỳ trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh và được xem là đi đúng tuyến, được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh cả nội trú và ngoại trú theo mức quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế.

Nhưng đối với quy định thông tuyến tỉnh từ năm 2021, quỹ Bảo hiểm y tế chỉ chi trả 100% chi phí theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng cho các trường hợp người bệnh tự đi khám tại bệnh viện tuyến tỉnh và có chỉ định điều trị nội trú. Trường hợp người dân tự đi khám ngoại trú, sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh.

Để tránh tình trạng quá tải bệnh nhân cho tuyến tỉnh ông Lê Văn Phúc khuyến nghị người dân cần hiểu rõ quy định và giới hạn quyền lợi của mình, để tránh sự lãng phí không cần thiết cả về thời gian và tiền bạc. Nếu số lượng bệnh nhân dồn lên tuyến tỉnh quá đông sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh.

"Để hệ thống y tế vận hành đạt hiệu quả cao nhất, người bệnh được chăm sóc tốt nhất: Trường hợp bệnh nhẹ thì người bệnh đến cơ sở y tế tuyến xã, huyện. Bệnh nhân mắc bệnh nặng thì mới cần lên tuyến tỉnh hoặc Trung ương để điều trị" - Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế khuyến cáo.