Thiếu quyết liệt khi xử lý cơ sở gây ô nhiễm

  • 08/12/2015 07:29
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước báo cáo kết quả thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị; đồng thời, báo cáo việc quản lý, sử dụng nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ khi di dời; việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ứng trước đã thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới (nếu có).

Theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa quyết liệt trong việc thực hiện nên đến nay, hầu hết các địa phương đang trong quá trình rà soát, chưa phê duyệt được danh mục các cơ sở phải di dời.

Tin cùng chuyên mục