Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 1Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 2Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 3Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 4Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 5Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 6Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 7Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 8Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 9Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 10Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 11Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 12Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 13Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 14Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 15Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 16Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 17Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'? ảnh 18

Thiệt hại lớn khiến Nga phải tung vào chiến dịch Donbass pháo tự hành 'đồ cổ'?

ANTD.VN - Dù có trong biên chế nhiều tổ hợp pháo- tên lửa hiện đại, tuy nhiên Nga vẫn phải huy động số lượng lớn pháo tự hành "đồ cổ" 2S1 Gvozdika và 2S3 Akatsia cho chiến dịch Donbass.