• TPBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 700 tỷ đồng năm 2016

    TPBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 700 tỷ đồng năm 2016

    ANTD.VN - Theo kết quả kinh doanh vừa được Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) công bố, năm 2016, ngân hàng này đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó nhiều lĩnh vực như: tổng tài sản, xử lý nợ xấu, tăng trưởng tín dụng… đã đạt kết quả khả quan.