Thanh tra một loạt dự án nạo vét sông

ANTD.VN - Bộ GTVT vừa có Quyết định số 974 thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm.

Theo đó, đoàn thanh tra do ông Vũ Ngọc Dũng, Phó chánh Thanh tra Bộ là Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Thanh tra 2 - Thanh tra Bộ là Phó trưởng đoàn, cùng các ông Trần Hoàng Hà, chuyên viên Thanh tra Bộ và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, cùng ông Vũ Huy Thành, Phó trưởng phòng Công trình hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam là các thành viên của đoàn. 

Đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Bộ GTVT đối với “các Dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Sơn, Công ty CP Đầu tư Việt và Sơn, Công ty CP trục vớt luồng hạ lưu thực hiện”.

Thời hạn thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.