Thận trọng khi điều chỉnh giá than, điện

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: “Nếu tăng giá bán than như đề xuất, chi phí giá thành điện sẽ tăng, từ đó ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và đời sống nhân dân.

Thận trọng khi điều chỉnh giá than, điện

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: “Nếu tăng giá bán than như đề xuất, chi phí giá thành điện sẽ tăng, từ đó ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và đời sống nhân dân.

Bởi vậy, việc điều chỉnh giá than bán cho sản xuất điện phải tính toán thận trọng”. Mặt khác, giá thành sản xuất điện gồm cả chi phí xây dựng, vận hành, khí… nên việc tăng giá điện phải phụ thuộc cả vào các yếu tố trên.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, trong quý I-2010, phương án tăng giá điện và giá than sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Hoàn