Tên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 ArmataTên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 Armata

Tên lửa chống tăng Javelin đối mặt 3 bất ngờ lớn khi chạm trán T-14 Armata

ANTD.VN - Tên lửa chống tăng Javelin đối đầu xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata là kịch bản thu hút sự quan tâm sâu sắc của truyền thông thế giới.