Tập trung thu hút vốn đầu tư

(ANTĐ) - “Việc huy động các nguồn lực cho phát triển, trong đó huy động nguồn vốn đầu tư là vấn đề hết sức quan trọng. Theo tính toán, để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức

Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Văn Sửu:

Tập trung thu hút vốn đầu tư

(ANTĐ) - “Việc huy động các nguồn lực cho phát triển, trong đó huy động nguồn vốn đầu tư là vấn đề hết sức quan trọng. Theo tính toán, để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức

12-13%/năm trong giai đoạn tới, nhu cầu vốn đầu tư xã hội cho 5 năm là khoảng 1.500 - 1.600 nghìn tỷ đồng (khoảng 80 tỷ USD). Chính vì vậy, thành phố cần tập trung huy động tất cả các nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ dân cư, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, kêu gọi vốn ODA...

Để đạt được mục tiêu này, nhiệm kỳ tới, Hà Nội cần tập trung vào các nhóm giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư”.