Tập trung giải quyết đơn khiếu nại của công dân

(ANTĐ) - Trong 4 năm qua (2007-2010), các tòa án địa phương đã nhận được khoảng 6.000 đơn khiếu nại quyết định tố tụng và hành vi tố tụng. Hầu hết các đơn này đều được xem xét, giải quyết trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng. Riêng các đơn khiếu nại của cán bộ, công chức tòa án liên quan tới việc quản lý cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tòa án phát sinh trong thời gian qua không nhiều và đã được xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nên không có vụ việc phức tạp, bức xúc xảy ra.

Tập trung giải quyết đơn khiếu nại của công dân

(ANTĐ) - Trong 4 năm qua (2007-2010), các tòa án địa phương đã nhận được khoảng 6.000 đơn khiếu nại quyết định tố tụng và hành vi tố tụng. Hầu hết các đơn này đều được xem xét, giải quyết trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng. Riêng các đơn khiếu nại của cán bộ, công chức tòa án liên quan tới việc quản lý cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tòa án phát sinh trong thời gian qua không nhiều và đã được xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nên không có vụ việc phức tạp, bức xúc xảy ra.

Qua công tác kiểm tra các đơn khiếu nại của ngành TAND cho thấy, tình hình khiếu nại về Tư pháp trong những năm qua nhìn chung vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc xem xét lại các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, có thời điểm rất gay gắt, cá biệt còn có hiện tượng khiếu nại có tổ chức, thậm chí có trường hợp xúc phạm, hành hung cán bộ tòa án. Thời gian gần đây, tình trạng này không còn xảy ra, tuy nhiên, số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà các tòa án, đặc biệt là TANDTC phải thụ lý, giải quyết vẫn còn rất lớn, chủ yếu là các đơn liên quan tới các vụ án dân sự về đất đai, nhà ở.

Công Hùng