Tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng

(ANTĐ) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi với các hoạt động tọa đàm, giao lưu, trưa hôm qua 28-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã bế mạc.

Bế mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng

(ANTĐ) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi với các hoạt động tọa đàm, giao lưu, trưa hôm qua 28-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã bế mạc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu

Phát biểu tổng kết Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua đã có bước phát triển mới. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động mạnh mẽ, sâu rộng, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 của đất nước. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Chúng ta thực sự xúc động về những việc làm cao đẹp và thành tích của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đã báo cáo và giao lưu tại Đại hội. Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương của chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng Việt Nam, tô thắm thêm truyền thống và kết quả tốt đẹp về thi đua yêu nước của dân tộc ta”.

Các nội dung cơ bản của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi mở. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, đơn vị cơ sở.

Theo Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đến nay, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng 97 Huân chương Sao Vàng, 243 Huân chương Hồ Chí Minh, 5.740 Huân chương Độc lập, 268 Huân chương Quân công, 25.593 Huân chương Lao động, 456 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 178 Anh hùng Lao động, 61 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (thành tích trong thời kỳ đổi mới), 2.711 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 6 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 159 Giải thưởng Nhà nước và nhiều danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ, nghệ nhân (nhân dân, ưu tú).

Nhóm PV